IELTS PREPARATION

5.0 – 5.5

   • Xây dựng nền tảng vững chắc để học viên có cơ hội đạt điểm IELTS cao phục vụ nhu cầu du học hoặc sinh sống và làm việc trong môi trường tiếng Anh.
   • Sử dụng tiếng Anh thành thạo như một công cụ giao tiếp.
   • Áp dụng được hệ thống tư duy phân tích vào việc đọc hiểu.
   • Mở rộng vốn từ vựng về văn hóa Thế giới, biết cách vận dụng từ ngữ phù hợp hoàn cảnh.
   • Tiếp tục xây dựng định hướng viết bài, có khả năng phân tích dữ liệu khi cần thiết.
   • Vận dụng phương pháp từ đồng nghĩa – trái nghĩa để phát triển hệ thống từ vựng.
   • Thực hành các dạng câu hỏi căn bản trong bài Nghe và Đọc.
   • Tiếp cận và phân biệt hai phương pháp scanning and skimming khi thực hành đọc hiểu.
   • Bắt đầu thực hành các điểm ngữ pháp và cấu trúc câu phức tạp trong bài viết.
   • Rèn luyện kỹ năng chọn lọc, phân tích và sắp xếp thông tin khi đọc biểu đồ, đồ thị trong nhiều lĩnh vực.

246 hoặc 357 từ 17h40 đến 19h25 hoặc 19h40 đến 21h05 và các lớp kèm riêng theo nhu cầu.

BẠN CẦN THÊM THÔNG TIN? ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ!