CẤU TRÚC BÀI THI OET

OET là bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế đánh giá khả năng giao tiếp ngôn ngữ của các chuyên gia y tế muốn đăng ký và thực hành trong môi trường nói tiếng Anh.

OET trên giấy OET trên máy tính OET tại nhà
Đặt lịch thi của bạn trước 24 ngày so với ngày thi *

Đặt lịch thi vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy trong mỗi kỳ thi

Nhận kết quả sau 17 ngày

Đặt lịch thi của bạn trước 7 ngày so với ngày thi

Đặt lịch thi vào các ngày Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy trong mỗi kỳ thi

Nhận kết quả chỉ sau 10 ngày**

Đặt lịch thi của bạn trước 7 ngày so với ngày thi

Đặt lịch thi vào các ngày Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy trong mỗi kỳ thi

Nhận kết quả chỉ sau 10 ngày**

 

NGHE ĐỌC VIẾT NÓI
Tổng quan:

 • Phần thi Nghe có thời lượng khoảng 40 phút.
 • Có ba phần với tổng số 42 câu hỏi.

Các chủ đề liên quan đến sức khỏe chung và có thể tiếp cận được bởi tất cả thí sinh thuộc mọi ngành nghề.

Tổng quan:

 • Bài thi Đọc có thời lượng 60 phút.
 • Bài thi Đọc gồm có 3 phần, với tổng cộng 42 câu hỏi.

Các chủ đề liên quan đến sức khỏe chung và có thể tiếp cận được bởi tất cả thí sinh thuộc mọi ngành nghề.

Tổng quan:

 • Bài thi Viết có thời lượng 45 phút và được thiết kế riêng cho từng ngành nghề.

Có 1 câu hỏi được đặt ra cho mỗi ngành dựa trên tình huống tiêu biểu tại nơi làm việc và yêu cầu của nghề nghiệp. Ví dụ: y tá thực hiện nhiệm vụ viết cho ngành điều dưỡng, hoặc nha sĩ thực hiện nhiệm vụ cho ngành nha khoa… (tương tự như vậy cho các ngành y tế khác).

Tổng quan:

 • Phần thi Nói kéo dài khoảng 20 phút và được thiết kế riêng cho từng nghề nghiệp.
 • Có 2 câu hỏi yêu cầu hội thoại nhập vai, dựa trên các tình huống tiêu biểu tại nơi làm việc.
 • Trong mỗi tình huống đóng vai, thí sinh sẽ đảm nhận vai trò của chuyên gia (ví dụ như là một y tá hoặc dược sĩ), trong khi người đối thoại sẽ đảm nhận vai trò của bệnh nhân, khách hàng, người thân của bệnh nhân hoặc người chăm sóc.

Đối với Khoa học Thú y, người đối thoại sẽ đảm nhận vai trò của chủ sở hữu hoặc người chăm sóc động vật.

Cấu trúc:

 • Phần A – Đoạn hội thoại tư vấn (khoảng 5 phút mỗi đoạn): Nghe 2 đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa chuyên viên y tế và bệnh nhân và hoàn thành ghi chú của chuyên viên y tế dựa trên thông tin bạn nghe được.
 • Phần B – Đoạn ngắn tại nơi làm việc (khoảng 1 phút mỗi đoạn): Nghe 6 đoạn ghi âm (ví dụ, cuộc họp nhóm, bàn giao ca, hoặc đoạn đối thoại giữa chuyên viên y tế và bệnh nhân) và trả lời một câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi đoạn ghi âm.

Phần C – Đoạn thuyết trình hoặc phỏng vấn (khoảng 5 phút mỗi đoạn): Nghe 2 đoạn ghi âm khác nhau và trả lời sáu câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi đoạn.

Cầu trúc:

 • Phần A – Nhiệm vụ đọc nhanh (15 phút): Đọc 4 đoạn văn ngắn liên quan đến một chủ đề sức khỏe duy nhất và trả lời 20 câu hỏi các dạng “matching”, “sentence completion” và “short answer”.
 • Phần B – Đoạn văn ngắn tại nơi làm việc: Đọc 6 đoạn trích (ví dụ như tài liệu chính sách, hướng dẫn của bệnh viện, sách hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc nội bộ như email hoặc ghi chú) và trả lời 1 câu hỏi dạng trắc nghiệm cho mỗi đoạn trích.
 • Phần C – Bài đọc dài hơn: Đọc 2 bài viết điển hình mà các chuyên gia y tế thường đọc để phát triển chuyên môn và trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi bài viết.

Thời gian cho Phần B và C được gộp chung và là 45 phút.

Cấu trúc:

 • Nhiệm vụ là viết 1 bức thư, thường là một bức thư giới thiệu. Tùy thuộc vào nghề nghiệp, một số loại thư khác có thể là thư chuyển giao, thư ra viện, thư tư vấn hoặc thông báo cho bệnh nhân, người chăm sóc hoặc nhóm, hoặc thư phản hồi một khiếu nại.

Có 5 phút để đọc ghi chú trường hợp và/hoặc tài liệu liên quan khác, và 40 phút để viết hoàn thành bức thư.

Cấu trúc

 • Phần thi bao gồm hai tình huống đóng vai. Trước khi bắt đầu thi, sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn để làm ấm cơ hội với người đối thoại. Đối với mỗi tình huống đóng vai, có ba phút để đọc thẻ đóng vai và năm phút để thực hiện các điểm nhiệm vụ trong đóng vai.

Thẻ đóng vai của thí sinh và người đối thoại chứa những thông tin cơ bản giống nhau về kịch bản đóng vai và các hướng dẫn để duy trì cuộc trò chuyện trong năm phút.

Đánh giá:

Bài thi Nghe này được thiết kế để đánh giá một loạt kỹ năng, như xác định thông tin cụ thể, chi tiết, ý chính, quan điểm hoặc mục đích của người nói, được đánh giá thông qua các nhiệm vụ hoàn thành ghi chú và câu hỏi trắc nghiệm.

Các câu trả lời cho Phần A của bài thi Nghe OET được chấm 2 lần bởi những người đánh giá có trình độ, dựa trên một hướng dẫn chấm điểm đã được thiết lập. Các câu trả lời cho Phần B và Phần C được quét bằng máy tính và tự động tính điểm.

Đánh giá:

Bài thi Đọc này được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng như lướt qua và quét nhanh, xác định chi tiết, ý chính, ý nghĩa rõ ràng hoặc ẩn dụ cũng như thái độ hoặc ý kiến trong văn bản, được kiểm tra thông qua các câu hỏi nối ý, hoàn thành câu, trả lời ngắn gọn hoặc trắc nghiệm.

Các câu trả lời cho Phần A Đọc OET được chấm điểm 2 lần bởi các đánh giá viên có trình độ, dựa trên một hướng dẫn chấm điểm đã được thiết lập. Các câu trả lời cho Phần B và C được quét máy tính và chấm điểm tự động.

Đánh giá:

Bài thi Viết được thiết kế để đánh giá 6 tiêu chí (Purpose, Content, Conciseness & Clarity, Genre & Style, Organisation & Layout, Language)

Các câu trả lời cho bài thi viết được chấm điểm hai lần bởi các đánh giá viên có trình độ sử dụng các tiêu chí đánh giá.

Đánh giá

Bài thi Nói được thiết kế để đánh giá 4 tiêu chí ngôn ngữ (Intelligibility, Fluency, Appropriateness of Language, Resources of Grammar & Expression)  và 5 tiêu chí giao tiếp lâm sàng (Relationship building, Understanding & incorporating the patient’s perspective, . Providing structure, Information gathering, Information giving)

Các tình huống đóng vai được ghi âm bởi người đối thoại và những bản ghi âm này được đánh giá 2 lần bởi những người đánh giá có chứng chỉ sử dụng các tiêu chí đánh giá. Người đối thoại không tham gia vào việc đánh giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi OET xin vui lòng truy cập website www.oet.com