Ngành Điều Dưỡng hiện nay đang mở ra rất nhiều cánh cửa rộng mở cho tương lai của bạn, nhất là cơ hội làm việc & định cư ở nước ngoài. Nếu bạn đang có nguyện vọng hay mong muốn theo đuổi ngành nghề này trong tương lai, chắc chắn bạn cần phải trang bị cho mình khả năng tiếng Anh chuyên ngành Điều Dưỡng vững vàng.