Trong ngành Y hiện đại, việc có cho mình nền tảng tiếng Anh Y khoa cơ bản sẽ giúp các sinh viên, các bác sĩ trau dồi chuyên môn và cập nhật kiến thức mới nhất từ các nguồn tài liệu chính thống nước ngoài. Với ngành học áp lực và luôn chuyển đổi từng ngày như ngành Y, học tốt tiếng Anh đã trở thành một điều bắt buộc.