Việc nắm vững từ vựng chuyên ngành Nha Khoa bằng tiếng anh sẽ giúp những người mới bắt đầu học chuyên ngành này dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về các công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp và bệnh nhân nước ngoài cũng sẽ được cải thiện, giúp cho việc điều trị trở nên hiệu quả hơn đối với bệnh nhân đến từ các quốc gia khác.