Lịch thi IELTS 2021

 

 

 

 

 

Hợp Điểm hân hạnh là đối tác chính thức của Hội Đồng Anh từ năm 2001 đến nay

THÁNGNGÀY THIĐỊA ĐIỂM THI
Tháng 19 *, 16, 21, 23*TPHCM & Hà Nội
Tháng 26*, 20, 25*, 27TPHCM & Hà Nội
Tháng 34, 13*, 20, 27*TPHCM & Hà Nội
Tháng 410, 17*, 24*, 29TPHCM & Hà Nội
Tháng 58, 20*, 22, 29*TPHCM & Hà Nội
Tháng 65, 12*, 17, 19*TPHCM & Hà Nội
Tháng 71, 10*, 17, 24*TPHCM & Hà Nội
Tháng 87, 12*, 21*, 28TPHCM & Hà Nội
Tháng 94*, 11, 16, 25*TPHCM & Hà Nội
Tháng 109, 14, 23*, 30*TPHCM & Hà Nội
Tháng 116, 11*, 20*, 27TPHCM & Hà Nội
Tháng 122, 4*, 11, 18*TPHCM & Hà Nội

 

Note: Ngày có * là ngày thi Academic và General, không có dấu sao là ngày chỉ thi hình thức Academic

messenger-link
hotline
zalo-link